UJI
  • UJI
  • Continuar la meua formació

Continuar la meua formació

El Màster Universitari en Psicopedagogia dóna una formació especialitzada en intervenció psicopedagògica que es pot completar amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, en la seua especialitat en Orientació Educativa. Aquest màster està regulat i permet l’acreditació per a opositar com a Orientador/a a Educació Infantil, Primària i Secundària.

Informació proporcionada per: InfoCampus