UJI

Orientació

El Màster contempla dues orientacions: professional i investigadora, diferenciant-se la durada del practicum i el TFM en cadascun d'ells. Els 12 crèdits ECTS de la matèria de Treball Fi de Màster, per tant, es reparteixen de forma diferent en cada orientació. En l'orientació professional el practicum té 6 crèdits ECTS i el TFM també 6 crèdits ECTS, més centrats ambdós en la intervenció psicopedagògica en els diferents contextos educatius als quals va dirigit el màster. En l'orientació investigadora, el practicum en grups d'investigació té 4 crèdits ECTS i el TFM té 8 crèdits ECTS, emfatitzant més en aquesta orientació el pes del Treball Fi de Màster com a treball d'investigació, de major complexitat. D'aquesta forma, l'estudiant en triar una orientació o una altra li dóna major intensitat al practicum o al Treball Fi de Màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus