UJI

Coneixements previs recomanables

Una vegada obert el període d´admissió, la comissió acadèmica del màster, barema la sol·licituds d´acord a criteris d´expedient acadèmic, experiència docent, i altres mèrits dels/as candidats/as.

L´accés al Màster vindrà definit per:

  • Grau d´afinitat de la titulació prèvia als estudis del Màster.
  • L´expedient acadèmic dels estudis que s´hagen cursat amb anterioritat.
  • L´experiència professional i investigadora.
  • El coneixement d´una tercera llengua, l´anglès.
  • La mobilitat durant els estudis previs.
  • Una declaració d´objectius, on conste la motivació personal del candidat i els objectius que li han conduït a sol·licitar plaça en el Màster.
Informació proporcionada per: InfoCampus