UJI
  • UJI
  • Coordinació del màster

Coordinació del màster

Coordinació general: Sergi Selma Castell (mastersecundaria@uji.es)

Especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia: Mercedes Marqués Andrés (mmarques@uji.es)

Especialitat de Ciències Socials i Humanitats: Francisco Javier Soriano Martí (fsoriano@uji.es)

Especialitat de Formació Professional: Andreu Blesa Pérez (blesa@uji.es)

Especialitat de Llengua, Literatura i Ensenyança d´Idiomes: María Luisa Renau Renau (renau@uji.es)

Especialitat de Matemàtiques: Pablo Juan Verdoy (juan@uji.es)

Resta de membres de la Comissió Acadèmica del màster:

  • Emilio Adrián Serrano: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat.
  • Arecia Aguirre García-Carpintero: Societat, Família i Educació.
  • Auxi Sales Ciges: Processos i Contextos Educatius.
  • Paloma Palau Pellicer:  Especialitat d'Educació Artística.
  • Jesús Gil Gómez: Especialitat d'Educació Física.
  • Antonio Ripollés Mansilla: Especialitat de Música.
  • Ferran Domènech Betoret: Especialitat d'Orientació Educativa. 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Telèfon: 964 72 83 03

mastersecundaria@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus