UJI

Departaments implicats

Departament d'Educació, Conservatori Superior de Música de València. Departament d'Educació. Universitat d'Illinois. Departament de Cinema i Televisió. Universitat d'Illinois. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València. Departament de Psicologia de l'Educació. Universitat de Granada. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal. Universitat de Granada. ISEACV (Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. Conservatori Professional de Música de Torrent.

Informació proporcionada per: InfoCampus