UJI

Coneixements previs recomanables

Perfil d'ingrés recomanat

Es tracta d'un perfil d'estudiants amb capacitats bàsiques adquirides durant la seva etapa de formació prèvia a la realització del màster, en un nivell de llicenciatura universitària. Amb capacitats centrades en l'expressió oral i escrita, capacitat de comunicació d'idees i sentit crític, escriptura de textos, anàlisis de situacions i cerca de solució de problemes en contextos culturals així com una visió crítica de la realitat educativa, social i cultural actual.

Informació proporcionada per: InfoCampus