UJI

Presentació

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) és un màster verificat per l’ANECA segons el Reial decret 1393/2007. Consta de 60 crèdits i proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o d’investigació en l’àmbit de l’ensenyament/aprenentatge de llengües des d’una perspectiva multilingüe i multicultural. El seu pla d'estudis respon a:

  • les necessitats d’actualització de la formació inicial dels graduats i graduades,
  • els reptes de la integració de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació,
  • la incidència de la societat globalitzada i de les migracions en àmbits educatius,
  • el foment del plurilingüisme i la incidència de la multiculturalitat en els contextos d’ensenyament/aprenentatge de llengües.

Amb la superació de l’itinerari d’optatitivitat (‘Ensenyament de Llengües i Plurilingüisme’), i amb el B2 d’Anglés o de Francés, s’obté automàticament el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres regulat per l’Ordre 17/2013 de 15 d’abril de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus