UJI
  • UJI
  • Coordinació del màster

Coordinació del màster

Dra. Victòria Codina Espurz i Dra. Patricia Salazar Campillo. Departament d´Estudis Anglesos - UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Eva Alcón Soler, Mª Pilar Safont Jordá

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Patricia Salazar Campillo | Telèfon: 964 729 613  csalazar@uji.es
Victòria Codina Espurz | Telèfon: 964 729 618  codina@uji.es

Suport Administratiu: Santiago Dolz (sdolz@sg.uji.es) 964 72 98 47

 

Informació proporcionada per: InfoCampus