UJI
  • UJI
  • Orientació

Orientació

El Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) presenta dues clares vessants: la professional i la investigadora.

Des d'una perspectiva professional, el MELACOM pretén produir professionals amb una excel·lent formació en lingüística aplicada i en l'ensenyament/adquisició de llengües en comunitats bilingües que, a més, són punts d'arribada de població immigrant. Pel que fa a l'orientació acadèmica, el màster ofereix la formació més adequada per a fer investigació en el camp de la lingüística aplicada a l´ensenyament de segones/terceres llengües.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus