UJI

Pràctiques externes

L'assignatura Pràctiques Externes en Contextos Educatius és obligatòria per a tot l'alumnat. Es cursaran un mínim de 80 hores d'observació docent o implementació de propostes docents en centres d'ensenyament en diversos nivells (primària, secundària, etc.). 

Consulta les entitats cooperadores

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42564/eep

Informació proporcionada per: InfoCampus