UJI
  • UJI
  • Objectius

Objectius

El títol pretén la formació d'especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna; especialistes que puguen desenvolupar tasques d'investigació directa basada en materials arxivístics, i de reflexió i síntesi a partir de fonts historiogràfiques. Si l'anterior màster en “Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (S. XV-XIX)” (del com el que ara es proposa és clara continuïtat), se centrava en el coneixement històric dels territoris que – mantenint les seues particularitats territorials – van conjuminar la seua integració política i van configurar les seues identitats en una entitat més àmplia com era la Monarquia Hispànica; el màster que ara es proposa manté el seu interès essencial per l'àmbit mediterrani hispànic, i ho estén al conjunt dels territoris del Mediterrani Occidental, on es van produir durant l'Edat Moderna un conjunt de dialèctiques particularment complexes (configuracions estatals, relacions internacionals, dinàmiques socials, culturals i ètniques) de particular interès en la configuració europea i les seues relacions, tant internes com amb altres àmbits immediats.

Entenem que es facilitarà així una millor comprensió dels problemes als quals s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, tals com els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l'harmonització d'entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de cercar un fonament ideològic comú que respecte les identitats dels seus components. 

Informació proporcionada per: InfoCampus