UJI
  • UJI
  • Treball final de màster

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster, de 15 crèdits ECTS, es tracta d'un treball de recerca original sobre fonts documentals i bibliogràfiques en el qual s'aplicaran els coneixements adquirits, tant teòrics com a pràctics. En ell es valorarà, de forma específica, la consecució d'algunes de les competències del màster. Es realitza fonamentalment de forma no presencial, sota la tutela i adreça d'un professor designat amb qui l'estudiantat realitzarà sessions de tutoria i seguiment, i sobre un tema aprovat, sentits els interessos i proposta de l'estudiantat, per la Comissió Acadèmica del Màster.

Més informació

Informació proporcionada per: InfoCampus