UJI

Continuar la meua formació

Aquells/as alumnes/as que desitgen realitzar la tesi doctoral dins del Programa de Doctorat en Ètica i Democràcia hauran d´haver completat la formació del Màster i hauran de cursar, posteriorment i amb caràcter obligatori, un Mòdul de Tècniques d´Investigació (10 crèdits) que s´imparteix en ambdues universitats.

El Màster en “Ètica i Democràcia” permetrà accedir al programa interuniversitari de doctorat en “Ètica i Democràcia” que des de l´any 2004 té el reconeixement d´Esment de Qualitat del Ministeri d´Educació i Ciència. Aquest programa al novembre de 2011 va rebre l´Esment cap a l´Excel·lència.

Informació proporcionada per: InfoCampus