UJI

Pla d'estudis

El pla d'estudis de Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania s'organitza de la següent forma:

PRIMER SEMESTRE

A) MATÈRIA: PANORÀMICA DELS ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA. TEORIA I FILOSOFIA FEMINISTA (15 ECTS)

1. Introducció a la teoria feminista (2,5 ECTS)
2. Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania (2,5 ECTS)
3. Història dels moviments feministes i polítiques de gènere (2,5 ECTS)
4. Taller de lectura de textos fundacionals (2,5 ECTS)
5. Ciutadania i gènere a Grècia: Antígona a debat (2,5 ECTS)
6. Privat? Públic? La (des)construcció d'una dicotomia patriarcal (2,5 ECTS)
 

B) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN HISTÒRIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA I PSICOLOGIA (12,5 ECTS)

7. Gènere, ciutadania i cultura. Entre l’Antic Règim i la Modernitat (2,5 ECTS)
8.  Les dones en l’Espanya contemporània. Models de gènere, sociabilitat i ciutadania (2,5 ECTS)
9. Dones, antropologia i diversitat cultural (2,5 ECTS)
10. Societat civil i participació ciutadana (2,5 ECTS)
11. Psicologia, gènere i violència (2,5 ECTS)

SEGON SEMESTRE

C) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN LITERATURA, ARTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ (10 ECTS)

12. Dones i literatures: de l'exclusió a la inclusió, més enllà de l'eix eurocèntric (2,5 ECTS)
13. Narració cinematogràfica. Dones i silenci (2,5 ECTS)
14. Art i feminismes: teoria i praxi. La qüestió de la ciutadania (2,5 ECTS)
15. Dones i mitjans de comunicació (2,5 ECTS)

D) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN DRET, ECONOMIA I CIÈNCIA (7,5 ECTS)

16. Teories feministes del dret (2,5 ECTS)
17. Economia, desenvolupament i immigració (2,5 ECTS)
18. Les dones en la ciència (2,5 ECTS)

E) MATÈRIA: TREBALL FI DE MÀSTER (15 ECTS)

19. Treball de final de màster (15 ECTS)

 
Informació proporcionada per: InfoCampus