UJI
  • UJI
  • Beques pròpies i ajudes

Beques pròpies i ajudes

L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere - Purificación Escribano informarà a l'estudiantat de les beques per al desenvolupament dels estudis de màster que vagen convocant-se.

L'alumnat d'aquest màster pot accedir a qualsevol tipus d'ajuda que amb caràcter general s'ofereix a l'estudiantat de postgrau i màsters.

La informació actualitzada se li donarà directament al estudiant a través del fòrum beques i al tauler d'anuncis de l'aula virtual del màster.

 

L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere "Purificació Escribano" convoca, anualment, a càrrec del pressupost del Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania ajudes per a la matrícula de l'estudiantat matriculat. S'informa d'aquestes beques en el moment de la convocatòria a tot l'estudiantat per les vies de comunicació habilitades per a açò.

Informació proporcionada per: InfoCampus