UJI
  • UJI
  • Eixides professionals

Eixides professionals

Incorporació a empreses. Preparació específica per a la comunicació amb clients/empreses, així com per a l´exportació/importació de productes i serveis. A causa de les característiques del màster, eminentment pràctiques, es pretén que tots els estudiants siguen capaços de comunicar-se de manera adequada en entorns professionals i acadèmics mitjançant la utilització de la llengua anglesa.

Informació proporcionada per: InfoCampus