UJI

Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris, amb capacitats comunicatives avançades en llengua anglesa, que pretenga millorar les seues competències específiques a l'hora de desenvolupar comunicació professional en contextos empresarials i que puga tenir interès per la docència i investigació de les llengües d'especialitat. Els coneixements bàsics que es requereixen són un nivell avançat en llengua anglesa, junt amb un interès pel món de la comercialització i distribució de productes i serveis a partir de l'estructura empresarial de l'àrea geogràfica de la universitat.

Informació proporcionada per: InfoCampus