UJI

Coordinació del màster

Dra. Elena Pitarch Arquimbau. Departament de Química Física i Analítica. UNIVERSITAT JAUME I

La coordinació global correspon a la UNIVERSITAT JAUME I

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Secretari: Joaquim Beltrán Arandes
  • Vocals: Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis
  • Estudiant: Delegat, Borja Garlito Molina (curso 2014/15)
  • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Elena Pitarch Arquimbau

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Elena Pitarch Arquimbau
Telèfons: 964 387 365 / 964 387 357 | elena.pitarch@qfa.uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus