UJI

Continuar la meua formació

El màster permet als estudiant seguir amb la seua formació en l’aplicació de tècniques cromatogràfiques amb la realització de la tesis doctoral en alguna universitat o algun laboratori d´investigació. La possibilitat de realitzar algun curs més especialitzat serà també de gran ajuda per a ampliar la seua formació en les tècniques cromatogràfiques més avançades i actuals.

Si per el contrari, l’estudiant en acabar el màster té l´oportunitat d´introduir-se en el món laboral, una empresa amb treball especialitzat en cromatografia seria l´opció més adequada per a seguir ampliant la seua formació en l´aplicació de tècniques cromatogràfiques.

Informació proporcionada per: InfoCampus