UJI
  • UJI
  • Orientació

Orientació

El Màster té una orientació de recerca i està indicat fonamentalment per a la introducció a la investigació aplicada en les tècniques cromatogràfiques i per a aprofundir en les aplicacions actuals amb metodologia avançada. En aquest sentit té cabuda no sols un perfil investigador sinó també la possibilitat de formar a professionals capaços d’abordar tasques d’I+D i activitats innovadores en la indústria.

Informació proporcionada per: InfoCampus