UJI
  • UJI
  • Objectius

Objectius

El Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a objectiu formar als estudiants en una de les tècniques més utilitzades en moltes indústries i laboratoris, en el camp de l'anàlisi industrial, alimentària, ambiental, sanitària. Es pretén aprofundir en el coneixement de la tècnica amb especial èmfasi en el seu aprenentatge pràctic i en les seues diferents aplicacions, en el camp de l'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, etc., i en la resolució de problemes analítics mitjançant aquesta tècnica. L'aprofundiment en el coneixement de les tècniques cromatogràfiques i de les diferents tècniques de tractament de mostra ha de capacitar a l'estudiant per a resoldre tot tipus de problemes analítics mitjançant aquestes tècniques, a més de fer-li conèixer les fonts d'informació més útils en aquest camp, els sistemes d'acreditació de la qualitat, i dotar-ho d'habilitats per a planificar i organitzar la investigació en el camp de la química analítica .

Per tant, els objectius generals del màster són els següents:

• Ampliar les capacitats dels estudiants perquè adquirisquen una especialització intensiva i així puguen exercir en l'àmbit professional o bé puguen desenvolupar investigació científica en àmbits d'interès per a la indústria productiva, mitjançant la incorporació a un grup d'investigació.

• Formar estudiants en una de les tècniques més utilitzades en moltes indústries i laboratoris, la cromatografia, amb èmfasi en l'aprenentatge pràctic de la tècnica i les diferents aplicacions, tant en el camp de l'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, etc.

Pel que fa als objectius formatius generals són els següents:

- Formar especialistes en tècniques cromatogràfiques, tècniques analítiques empleades actualment a la majoria d'indústries i laboratoris analítics, principalment des del punt de vista pràctic.

- Proporcionar a l'alumne el coneixement de les últimes tendències de les tècniques cromatogràfiques i iniciar-ho en la investigació en aquest camp.

- Formar especialistes en l'ús i el coneixement de l'espectrometria de masses i la seua aplicació en els diferents àmbits de la ciència i tecnologia

Informació proporcionada per: InfoCampus