UJI

Treball final de màster

El Màster ofereix als participants formació específica en tècniques cromatogràfiques, introduint a la investigació aplicada de metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques actuals amb metodologia avançada. Si bé en altres màsters s'imparteixen coneixements de cromatografia en assignatures específiques, el fet de destinar 30 crèdits a coneixements de cromatografia en el Treball Final de Màster permet un grau d'aprofundiment en la tècnica molt elevat, capacitant a l'estudiant per realitzar un treball de recerca científica, com podria ser una tesi doctoral, o la possibilitat de formar professionals capaços d'abordar tasques de R + d i activitats innovadores en la indústria. El Treball Final de Màster garanteix l'experiència i l'adquisició de les habilitats requerides per a la formació que es pretén assolir, oferint a l'estudiant la possibilitat de realitzar un treball complet d'introducció a la investigació en laboratoris de grups punters en investigació d'universitats o centres nacionals o internacionals, així com en laboratoris de R + d d'empreses col•laboradores basades en tècniques cromatogràfiques, amb què hi ha convenis de col•laboració.

El Treball Final de Màster, assignatura de 30 crèdits, consisteix en la realització d'un treball complet d'introducció a la investigació i desenvolupament de metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques. Per garantir aquesta formació, l'estudiant realitzarà una estada investigadora, la durada ha de ser suficient com per garantir l'experiència i coherència del treball realitzat. En principi, cal estimar per a aquest tipus de treballs una durada de 3 mesos a temps complet. L'estada del Treball Final de Màster es podrà realitzar en un laboratori dels grups de recerca de les tres universitats participants, en alguna altra universitat amb qui aquestes tenen col•laboracions habituals o en universitats o centres europeus amb qui tenen acord bilateral. També hi ha la possibilitat de realitzar l'estada en laboratoris de R + D d'empreses amb convenis de col•laboració.

A continuació, es presenten la informació corresponent als TFM presentats en el últims anys.

CURS 2012/0213 (DEFENSA: 27 DE JUNY DE 2013 a la Universitat de Girona)

COORDINADORS: Elena Pitarch Arquimbau (UJI), Eva Pocurull Aixalà (URV), Manuela Hidalgo (UdG)

Universitat: UJI

 • Determinación de multiresiduos de plaguicidas mediante GC-MS y LC-MS/MS(1)
  Tutor: María Ibáñez Martínez
  Laboratori: Labser (Castelló)
 • Análisis de plaguicidas en la fase particulada del aire mediante LC-HRMS (Orbitrap): validación preliminar del método(1)
  Tutor: María Ibáñez Martínez
  Laboratori: Centro Superior de Investigación en Salud Pública (València)
 • Determinación de compuestos orgánicos volátiles y fenólicos en aguas mediante GC-MS(1)
  Tutor: Elena Pitarch Arquimbau
  Laboratori: Iproma (Castelló)
 • Prácticas en Iproma(1)
  Tutor: Antoni Roig i Navarro
  Laboratori: Iproma (Castelló)
 • Determinacion de metabolitos de plaguicidas en muestras de orina por LC-MS/MS(1)
  Tutor: María Ibáñez Martínez
  Laboratori: Centro Superior de Investigación en Salud Pública (València)
 • Determinación de aniones cloruro, nitrito, nitrato y sulfato, por cromatografía iónica en matrices acuosas(1)
  Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
  Laboratori: Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) (València)
 • Proyecto en empresa(1)
  Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
  Laboratori: Laboratorios Tecnológicos de Levante (València)
 • Simultaneous determination of prominent polyphenols present in fruits and vegetables
  Tutor: Roque Serrano Gallego
  Laboratori: Universitat Politécnica de València (València)
 • Perfilado metabolómico de hojas de Arabidopsis thaliana tratadas con ácido salicílico y metil jasmonato mediante UPLC/ESI-QTOF-MS
  Tutor: Elena Pitarch Arquimbau
  Laboratori: Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnología Agrícola, UJI (Castelló)

Universitat: URV

 • Determination of phthalates and bisphenol A by GC/MS/MS
  Tutor: Rosa Maria Marcé Recasens
  Laboratori: IGV Institut für Getreidevararbeitung GmbH (Alemanya)
 • Determination of phthalates and bisphenol A by GC/MS/MS
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: International Flavors and Fragances Inc. (Benicarló, Castelló)
 • Estudi preliminar dirigit a l’obtenció sostenible de metabòlits acil ester de toxines marines
  Tutor: Núria Fontanals Torroja
  Laboratori: Institut Recerca i tecnología Agroalimentàries (IRTA), (Sant Carles de la Ràpita)
 • Perfluorinated compounds in eggs of yellow-legged gull and audouin’s gull
  Tutor: Rosa Maria Marcé Recasens
  Laboratori: Departament de Química Ambiental, CSIC (Barcelona)
 • Perfluorinated compounds in eggs of yellow-legged gull and audouin’s gull
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: IMIM (Barcelona)
 • Perfluorinated compounds in eggs of yellow-legged gull and audouin’s gull
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: Pintaluba (Reus)

Universitat: UdG

 • Desenvolupament i milloradel mètode per la determinació dels principis actius i conservants en el producte E per HPLC i UPLC(1)
  Tutor: Mònica Iglesias Juncà
  Laboratori: Zoetis- Pfizer (Vall de Bianya, Girona)
 • Chromatographic techniques applied to the analysis of catalytic oxidation reactions
  Tutor: Enriqueta Anticó Daró
  Laboratori: Departament de Química, UdG
 • Validación de un método analítico para la determinación de sustancias relacionadas al principio activo Tiotriazolina por HPLC-UV(1)
  Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
  Laboratori: Menadiona (Palafolls, Girona)
 • Desenvolupament i aplicación de diferents metodologies per a l’anàlisi de diferents APIs(1)
  Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
  Laboratori: Uquifa (St. Celoni, Barcelona)
 • Modeling iron halogenases: synthesis and reactivity of halide-iron(IV)-oxo compounds. Determination of oxidation products by GC/FID and GC-MS methodologies
  Tutor: Clàudia Fontàs Rigau
  Laboratori: Departament de Química, UdG
 • Optimització del mètode per la determinació de d-pantenol en el producte X mitjançant cromatografía líquida d’alt rendiment (HPLC) i cromatografía líquida d’ultra rendiment (UPLC)(1)
  Tutor: Mònica Iglesias Juncà
  Laboratori: Zoetis- Pfizer (Vall de Bianya, Girona)
 • Development of a new copper-catalyzed methodology for the synthesis of methyl phenyl sulfides derivatives using DMSO. Study of GC-FID and GC-MS parameters in order to obtain the best chromatographic conditions
  Tutor: Juan Manuel Sánchez Navarro
  Laboratori: Departament de Química, UdG
 • Study of metoprolol and its human metabolites in activated sludge batch experiments and in WWTPs. Identification of unknown transformation products
  Tutor: Victòria Salvadó Martín
  Laboratori: ICRA-Institut de Recerca de l’Aigua (Girona)
 • Cu-catalyzed arylation of amides assisted by tridentate ligands. Development of GC methodologies to analyse catalyzed coupling reaction products
  Tutor: Juan Manuel Sánchez Navarro
  Laboratori: Departament de Química, UdG
 • Aplicaciones de la cromatografía en enología: determinación de haloanisoles extraíbles y halofenoles totales por cromatografía de gases en muestras de corcho utilizando técnicas de extracción con disolvente, SPE y SPME(1)
  Tutor: Enriqueta Anticó Daró
  Laboratori: Institut Català del Suro (Palafrugell, Girona)

(1)  TFM itinerari projecte en empresa

 

CURS 2013/0214 (DEFENSA: 27 DE JUNY DE 2014 a la Universitat Rovira i Virgili)

COORDINADORS: Juan Vicente Sancho Llopis (UJI),  Eva Pocurull Aixalà (URV), Manuela Hidalgo Muñoz (UdG)

Universitat: UJI

 • Determination of olive oil quality by gas chromatography coupled to mass spectrometry and multivariate analysis
  Tutor: Joaquim Beltran Arandes
  Laboratori: IUPA (UJI)(Castelló)
 • Optimización del proceso de purificación de caprolactama. Desarrollo de un método cromatográfico para la determinación del glicerol carbonato(1)
  Tutor: Francisco López Benet
  Laboratori: UBE CORPORATION EUROPE S.A. (Castelló)
 • Desarrollo de un método para el análisis de retardantes de llama y compuestos perfluorados en el aire ambiente mediante el uso de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución con analizador Orbitrap(1)
  Tutor: Maria Ibañez Martínez
  Laboratori: Laboratori de Salut Pública (Valencia)
 • Análisis de aguas mediante cromatografía(1)
  Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
  Laboratori: Laboratori d’aigües Quimlab S.C.P. (Ulldecona, Tarragona)
 • Memoria en Iproma(1)
  Tutor: Roque Serrano Gallego
  Laboratori: Iproma (Castellón)
 • Identificación y aislamiento de nuevos agentes antitumorales a partir de muestras biológicas marinas mediante las técnicas de RPLC-DAD, RPLC-MS y RMN(1)
  Tutor: Elena Pitarch Arquimbau
  Laboratori: PharmaMar (Madrid)
 • Tècniques  metabolòmiques per a la discriminació d’olis d’oliva verge extra per origen amb Cromatografia de Líquids d’Ultra Alta Ressolució acoblada a Espectrometría de Masses Quadrupol-Temps de vol
  Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
  Laboratori: IUPA (UJI) (Castelló)
 • Determinación de la fracción lipídica de anapsos mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas(1)
  Tutor: Antoni Roig i Navarro
  Laboratori: Asacpharma (Alicante)
 • Memoria en IFF Benicarló(1)
  Tutor: Antoni Roig i Navarro
  Laboratori: IFF (Benicarló, Castelló)
 • Synthesis and characterization of molecularly imprinted polymers for the selective extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from edible oils
  Tutor: Rosa Maria Marcé Recasens
  Laboratori: École Supérieur de Physique et Chemie Industriel, Paris

 

Universitat: URV

 • Determinación de micotoxinas por cromatografía de líquidos de alta resolución con detección por fluorescencia y arreglo de diodos: Estudio de la capacidad de adsorción in vitro de diferentes materiales y cuantificación en materia prima (1)
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: APSALAB S.L. (Reus)
 • Evaluation of different fabric sorptive phases for the extraction of pharmaceuticals and personal care products from water samples
  Tutor: Núria Fontanals Torroja
  Laboratori: Departament de Química Analitica i Química Orgànica, URV
 • Determinació de vitamines hidrosolubles en microalgues mitjançant cromatografía líquida d’elevada eficacia amb detecció ultraviolada-visible i espectrometrIa de masses (1)
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: Pintaluba (Reus)
 • Determinación del índice de hidrocarburos totales de petróleo en aguas residuales por GC-PTV-FID (1)
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: Agrolab Ibérica
 • Desarrollo de un método analítico para determinar medios yodados de contraste de rayos X en peces mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución
  Tutor: Núria Fontanals Torroja
  Laboratori: Departament de Química Analítica i Química Orgànica, URV
 • Determinación de micotoxinas en cereales por cromatografía liquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas de triple cuadrupolo (1)
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: Laboratorios Tecnológicos de Levante S.L. (València)
 • Roflumilast related substances determination by HPLC
  Tutor: Rosa Maria Marcé
  Laboratori: Ferrer Grup (Barcelona)
 • Estudi de diferents estrategies per minimitzar l’efecte matriu en la determinaciño de fragàncies sintètiques en organismes marins
  Tutor: Eva Pocurull Aixalà
  Laboratori: Departament de Química Analítica i Química Orgànica, URV

 

Universitat: UdG

 • Determinació del la composició en antioxidants del perfil lipofílic de diferents varietats de meló (Cucumus melo L.)
  Tutor: Mònica Iglesias Juncà
  Laboratori: Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries-IRTA (Monells, Girona)
 • Optimización cromatográfica en GCxGC-ToF para la identificación de contaminantes orgánicos emergentes en muestras medioambientales
  Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
  Laboratori: Institut de Diagnosi i Estudis de l’Aigua-IDAEA-CSIC (Barcelona)
 • Desarrollo de un método para la determinación de impurezas de aminoácidos en isoleucina y lisina clorhidrato por cromatografía líquida(1)
  Tutor: Juan Manuel Sánchez Navarro
  Laboratori: Instituto Grifols (Parets del Vallès, Barcelona)
 • Determinació de sucres i vitamina C en purés de poma i pastanaga sotmesos a diferents tècniques de conservació mitjançant tècniques cromatogràfiques
  Tutor: Clàudia Fontàs Rigau
  Laboratori: Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries-IRTA (Monells, Girona)
 • Chromatographic techniques applied on membrane and soluble proteins characterization
  Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
  Laboratori: Universidad libre de Bruselas (Bruselas, Bélgica)
 • Desenvolupament d’un mètode de cribatge per a la determinació de substàncies prohibides en orina i plasma de cavalls de competició
  Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
  Laboratori: Institut de Recerca Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM (Barcelona)
 • Desenvolupament d’un mostrejador pasiu per pesticides orgànics e aigües utilitzant membranes d’inclusió polimérica (PIMs)
  Tutor: Enriqueta Anticó Daró
  Laboratori: Departament de Química UdG

(1) TFM realitzat en un laboratori d’empresa

 

CURS 2014/0215 (DEFENSA: 30 DE JUNY DE 2015 a la Universitat Jaume I)

COORDINADORS: Juan Vicente Sancho Llopis (UJI),  Eva Pocurull (URV), Manuela Hidalgo (UdG)

Universitat: UJI

 • Detection and confirmation of very long-chain polyunsaturated fatty acids in gilthead sea bream retina extracts using gas chromatography with atmospheric pressure chemical ionization source
  Tutor: Roque Serrano
  Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)
 • Determinación de compuestos volátiles en muestras de melón y sandía mediante GC-MS
  Tutor: Joaquim Beltrán
  Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)
 • Determination of testosterone in urine by UHPLC-MS/MS using isotope pattern deconvolution
  Tutor: Antoni Roig
  Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)
 • Retention time index in LC-MS
  Tutor: María Ibáñez
  Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)


Universitat: URV

 • Determinació de compostos orgànics volàtils (COVs) en mostres d’aire mitjançant l’enriquiment en adsorbents sòlids i de desorció tèrmica – cromatografia de gasos – espectrometria de masses (TD-GC-MS)
  Tutor: Rosa M. Marcé
  Laboratori: Departament de Quimica Analitica i Química Orgànica, Faculta de Química, URV
 • Càlcul de paràmetres de qualitat de diferents mètodes (1)
  Tutor: Eva Pocurull
  Laboratori: Dow Chemical Ibérica, Tarragona
 • Desenvolupament i validació d’un mètode per a la determinació de colesterol i (±)-α-tocoferol en mostres biològiques mitjançant GC-FID amb calibratge per patró intern (1)
  Tutor: Eva Pocurull
  Laboratori: Pintaluba, Reus
 • Determination of volatile tobacco biomarkers in urine samples by gas chromatography mass spectrometry (1)
  Tutor: Eva Pocurull
  Laboratori: Plataforma

 

Universitat: UdG

 • Validació de mètodes analítics basats en cromatografia líquida per a productes veterinaris (1)
  Tutor: Mònica Iglesias
  Laboratori: Zoetis, Vall de Bianya (Girona)
 • Determinación de azúcares en matrices vegetales mediante HPLC y GC (1)
  Tutor: Clàudia Fontàs
  Laboratori: IRTA-Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, Monells (Girona)
 • Determinació dels àcids grassos omega 3 en oli de peix (1)
  Tutor: Manuela Hidalgo
  Laboratori: Bioibérica, Palafolls (Barcelona)
 • Validació d’un mètode analític per determinar Diclorometà en el compost actiu Ronidazol (1)
  Tutor: Enriqueta Anticó
  Laboratori: Menadiona, Palafolls (Barcelona)
 • Estudi del contingut lipídic en xai mitjançant tècniques cromatogràfiques (1)
  Tutor: Juan Manuel Sánchez
  Laboratori: IRTA-Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, Monells (Girona)
 • Quantitative determination of piracetam in solid-state pharmaceutical products using HPLC
  Tutor: Manuela Hidalgo
  Laboratori: University of Galway (Irlanda)
 • Identification of the transformation products of pharmaceuticals generated after water mycoremediation (1)
  Tutor: Victòria Salvadó
  Laboratori: ICRA-Institut Català de Recerca de l'Aigua, Girona
   

(1 )TFM realitzat en un laboratori d’empresa

 

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació ací.

Informació proporcionada per: InfoCampus