UJI

Pràctiques externes

El màster no contempla la realització de Pràctiques Externes en el seu pla d'estudis.

De vegades els Treballs Final de Màster es poden realitzar en empreses col·laboradores, que en el cas de la Universitat Jaume I, la seua gestió organitzativa es porta a terme pels mateixos serveis que gestionen les practiques externes d’altres titulacions. 

Per a més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42163/eep

Consulta les entitats cooperadores.

Informació proporcionada per: InfoCampus