UJI

Coordinació del màster

Ángel Pascual del Pobil Ferre i Enric Cervera Mateu. Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

Vocal: Raúl Marín Prades
Vocal: Filiberto Pla Bañón
Vocal: Carlos Vila Pastor
Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Ángel Pascual del Pobil Ferre

información acadèmica:
Ángel Pascual del Pobil Ferre
Telf.: +34 964 728 293 | pobil@uji.es
Enric Cervera Mateu
Telf.: +34 964 728 286 | enric.cervera@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus