UJI
 • UJI
 • Duració i calendari

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018).

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018.

La docència tindrà lloc mitjançant un sistema mixt de classes presencials i treball personal dirigit pel professor responsable de la matèria i pel tutor de l'estudiant en la universitat d'origen de l'estudiant. Les classes presencials tindran lloc principalment en dos períodes de docència intensius de tres setmanes cadascun que s'impartiran en les seus comunes del programa.
Assignatures comunes impartides en les diferents seus comunes:

Seu Castelló ( 3 setmanes intesives al gener)

 1. Conceptes bàsics de química sostenible (3c)
 2. Aplicacions industrials de la química sostenible (3c)
 3. Catàlisi homogènia (3c)
 4. Catàlisi heterogènia (3c)
 5. Biocatàlisi (3c)
 6. Dissolvents benignes (3c)
 7. Catàlisi immobilitzada (3c)

Seu València (3 setmanes intesives al maig)

 1. Matèries primeres renovables (3c)
 2. Energies sostenibles (3c)
 3. Biotransformacions industrials (3c)
 4. Fotoquímica i eletroquímica ambiental (3c)
 5. Reaccions activades per mitjans no convencionals (3c)
 6. Fluids supercrítics. Aplicacions (3c)


L'estudiant haurà de matricular-se almenys de 18 crèdits de les assignatures comunes, és a dir de les assignatures impartides en les diferents seus comunes, per a adquirir les competències del títol.

A més s'ofereixen una sèrie d'assignatures pròpies de cadascuna de les Universitats que s'imparteixen al llarg de tot el curs acadèmic.
 

Para mes informació: www.miqs.uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus