UJI
  • UJI
  • Mobilitat i programes d'intercanvi
Última modificació: 17/07/2017 | Font: InfoCampus

La mobilitat anirà associada principalment al desplaçament de l'estudiant a una o a les dues seus on s'imparteix de manera intensiva el màster. D'altra banda es facilitarà la mobilitat de tot estudiant que vulga realitzar el Treball Final de Màster en un altre centre diferent al de matrícula.

Per a més informació sobre programes d'intercanvi: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42188/intercambio

Informació proporcionada per: InfoCampus