UJI

Coordinació del màster

Vicent Moliner Ibáñez. Departament de Química Física i Analítica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Vocals: Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Sixte Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort
  • Estudiantat:  Joan Bellvís Milian
  • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Vicente Moliner Ibañez

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Vicent Moliner Ibáñez | Telèfon: 964 728 084 | moliner@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus