UJI

Coneixements previs recomanables

El Màster es dirigeix cap a l'ensenyament per a graduats i professionals en els camps de informació geogràfica (IG) com per exemple, la planificació mediambiental, planificació territorial, logística, tràfic, màrqueting, subministrament energètic, etc. que desitgen adquirir experiència addicional en IG per a aplicar-la en els seus àmbits respectius.

Informació proporcionada per: InfoCampus