UJI

Mobilitat i programes d'intercanvi

Els convenis Erasmus es poden oferir dins de la convocatòria Erasmus-Master de la universitat, en la qual s'ofereixen ajudes Erasmus i ajudes pròpies per a alumnes que ja hagen sigut Erasmus.

Les convocatòries es publiquen en http://ujiapps.uji.es/serveis/ori pel Vicerectorat d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme i les gestiona centralitzadament l'Oficina de Relacions Internacionals.

Per a més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42175/intercambio

Informació proporcionada per: InfoCampus