Guies docents de les assignatures

11/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mòdul d'homogeneïtzació de coneixements bàsics

Codi      Assignatura

SIV001  Fonaments d'enginyeria tèrmica

SIV002  Fonaments de fluids

SIV003  Fonaments de l'edificació

SIV004  Materials en el sector energètic

SIV005  Fonaments d'enginyeria ambiental

SIV006  Fonaments de radiació solar

SIV007  Tecnologia fotovoltàica

SIV008  Situació energètica i marc legislatiu

Mòdul de matèries per a la recerca

Codi   Assignatura

SIV009  Metodologia de la investigació científica

SIV010  Simulació en l'enginyeria i arquitectura

SIV011  Anàlisi i tractament de dades

Mòdul de gestió mediambiental

Codi   Assignatura

SIV012  Gestió ambiental en la indústria

SIV013  Tractament de corrents gasosos i control d'emissions.

SIV014  Tractament i gestió de residus en l'empresa

SIV015  Tractament de les aigües residuals industrials

SIV016  Control de la contaminació acústica

SIV017  Gestió de residus de construcció i demolició

Mòdul en instal·lacions industrials

Codi  Assignatura

SIV018  Fonts energètiques

SIV019  Cogeneració

SIV020  Tecnologia de la combustió

SIV021  Tecnologia frigorífica

SIV022  Auditoria energètica

SIV023  Equips d'intercanvi tèrmic

SIV024  Gestió eficient de transport de fluids

SIV025  Manteniment i revisió d'instal·lacions tèrmiques

Mòdul en edificació

Codi  Assignatura

SIV026  Codi tècnic de l'edificació

SIV027  Limitació i qualificació energètica dels edificis

SIV028  Simulació i qualificació energètica  de edificis

SIV029  Instal·lacions especials

SIV030  Construcció sostenible

SIV031  Condicionament d'edificis per sistemes naturals

SIV032  Instal·lacions de climatització i acs

SIV033  Integració d'energies renovables en l'edificació

Més informació en el següent enllaç: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42160?caracteres=optativas

Informació proporcionada per: InfoCampus