UJI

Coordinació del màster

José Vicente Abellán NebotDepartament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny de l’UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Vocals: Pedro P. Company CAlleja, Jaume Gual Ortí, Carlos Vicente Ariño Latorre, María Dolores Bovea Edo, Antonio Pérez González 
  • Estudiantat: Delegada del màster, Shara Sánchez Lorente
  • Representant en la Comissió Coordinadora del màster: José Vicente Abellán Nebot

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
José Vicente Abellán Nebot
Telèfon: 964 728 186 | abellan@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus