UJI

Continuar la meua formació

Aquest títol de Màster, permet accedir al doctorat als alumnes que ho cursen i tinguen almenys 300 crèdits ECTS entre els seus títols oficials de grau i màster. El programa de doctorat recomanat és el de Tecnologies Industrials i Materials de la Universitat Jaume I.

El tutor assignat a cada estudiant en el moment de la matrícula, li assessorarà sobre la millor estructura formativa, dins de les limitacions indicades i les possibilitats, per a accedir al Doctorat.

Més informació en:

http://www.mdf.uji.es/doctorado.php

Informació proporcionada per: InfoCampus