UJI

Presentació

L’objectiu del màster és millorar i complementar la formació dels titulats de grau dels àmbits de l’enginyeria industrial i del disseny, en els camps del disseny i la fabricació de productes industrials i del disseny i fabricació de maquinària, camps amb nombroses eixides professionals. L’enfocament és fonamentalment pràctic i orientat al desenvolupament de projectes i l’ús de les tecnologies CAD/CAM/CAE.

L’accés al màster es contempla per a diferents perfils d’entrada: titulats dels futurs títols de grau en l’àmbit de l’enginyeria industrial, titulats en Enginyeria Industrial o enginyeries tècniques dels actuals títols i titulats estrangers amb perfil de formació similar als anteriors.

L’enfocament del màster és fonamentalment de tipus professional, encara que també es contempla com un possible accés al doctorat dels futurs titulats de grau, atès que els 75 crèdits ECTS del màster, units als 240 crèdits ECTS del títol de grau habiliten per al desenvolupament d’una tesi doctoral en l’àmbit de competències del màster.

 

Més informació:  www.mdf.uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus