UJI

Objectius

Objectius generals comuns

 • Coneixement de les etapes i metodologies pròpies del procés de disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de forma eficient.
 • Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, anàlisi i gestió en el procés de disseny i fabricació.
 • Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maquinària.
 • Capacitat per a considerar adequadament en el disseny consideracions econòmiques, mediambientals, ergonòmiques i de seguretat.
 • Desenvolupar projectes de disseny en grup, organitzar el treball i estructurar projectes relacionats amb productes de consum o màquines.
 • Interpretar, presentar i defensar eficientment documents tècnics i projectes de disseny i desenvolupament de producte o màquines tant de forma oral com a escrita.
 • Crear nous solucions de disseny i valorar i comparar la innovació obtinguda en el disseny i desenvolupament de productes i màquines, aplicant el coneixement tècnic.

 

 Objectius generals de l´especialitat de Disseny de Producte

 • Capacitat per a considerar aspectes d´acabat, envasat i consideracions mediambientals en el disseny i la selecció de materials en productes industrials.
 • Coneixements bàsics d´electricitat per a la seua consideració correcta en el disseny de productes de consum.
 • Capacitat per a l´ús de les noves tecnologies en el disseny formal i artístic i en el prototipat de productes industrials.
 • Coneixement de les aplicacions de les noves tecnologies a la gestió del disseny industrial, el desenvolupament col·laboratiu i la promoció i difusió del producte.

 

Objectius generals de l´especialitat de Disseny de Maquinària

 • Coneixement de l´estructura general de les màquines, capacitat per a comprendre el seu funcionament i per al disseny complet de les mateixes.
 • Capacitat per al disseny d´elements mecànics, mecanismes i sistemes de transmissió i per a la seua combinació eficient per a complir les funcions necessàries en les màquines i equips industrials.
 • Capacitat per a seleccionar accionaments adequats per a les màquines i dissenyar el sistema de control associat als mateixos.
 • Capacitat per a dissenyar i programar sistemes automàtics per a maquinària.
 • Coneixements bàsics de manteniment de maquinària industrial i capacitat per a realitzar operacions de correcció per a mantenir la màquina en correcte funcionament.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus