UJI

Presentació

El màster de Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l’agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

Per aquestes raons, els estudiants del màster poden seguir una vessant professional, orientada bàsicament a l’exercici professional, o una vessant d’investigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica.

La realització de 60 ECTS de l'itinerari investigador qualifica per a l'admissió de l'estudiant en el període d'investigació del doctorat i per a la realització de la tesi doctoral.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus