UJI

Coneixements previs recomanables

El màster es dirigeix a persones amb un grau en Agronomia o Ciència Forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal, o en Biologia amb coneixements de biologia aplicada, tant si posseeixen un títol de primer cicle (enginyeria tècnica o diplomatura) com superior (enginyeria superior o llicenciatura), que vullguen augmentar la seua especialització, o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

Informació proporcionada per: InfoCampus