UJI
  • UJI
  • Departaments implicats

Departaments implicats

  • Departament d´Enginyeria Química
  • Institut de Tecnologia Ceràmica
  • Departament de Química Inorgànica i Orgànica: Àrea de Química Inorgànica
  • Departament de Química Física i Analítica: Àrea de Química Física
  • Departament de Física: Àrea d´Òptica
  • Departament d´Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny: Àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i Àrea d'Enginyeria dels Processos de Fabricació
  • Departament d´Administració d´empreses i Màrqueting: Àrea d´Organització d´empreses i Àrea de Comercialització i Investigació de Comprats

 

Informació proporcionada per: InfoCampus