UJI
  • UJI
  • Coordinació del màster

Coordinació del màster

Dr. Juan Carlos Jarque Fonfría, Catedràtic d´Universitat de l´àrea d´Enginyeria Química. Universitat Jaume I de Castell

Dr. Antonio Barba Juan, Catedràtic d´Universitat de l´àrea d´Enginyeria Química. Universitat Jaume I de Castelló

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Secretari: Sergio Mestre Beltrán
  • Vocals: María José Orts Tarí i Vicente Beltrán Porcar
  • Estudiantat: Delegat de màster, Juan Miguel Tiscar Cervera
  • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Juan Carlos Jarque Fonfría 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Juan Carlos Jarque Fonfria
Tel: 964 728 152
fonfria@qui.uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus