UJI
  • UJI
  • Objectius

Objectius

L´objectiu del màster és que els graduats en enginyeries o ciències s´especialitzen en el camp dels materials ceràmics. Per a açò, l´alumnat del màster han de:

  • Adquirir els coneixements essencials de la pràctica de l´enginyeria aplicada als processos de producció de materials ceràmics (selecció de materials, disseny, processament, fabricació, caracterització de propietats i comportament), així com els coneixements de ciència bàsica (matemàtiques, física i química) que proporcionen els fonaments teòrics
  • Comprendre, analitzar, i resoldre els problemes que planteja el processament de materials ceràmics, ja siga en el marc de la indústria, o en els laboratoris d´investigació i desenvolupament.
  • Conèixer el rigor que requereix la pràctica professional de l´enginyeria aplicada a la ceràmica, incidint en el treball en equip, les responsabilitats professionals i el comportament ètic.
Informació proporcionada per: InfoCampus