UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Màsters universitaris per centre al que s'adscriu

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Última modificació: 05/05/2015 | Font: InfoCampus
Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada

Advanced Robotics. Erasmus Mundus

El Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada està dissenyat per a promoure una oferta educativa d'alta qualitat en l'àrea de la robòtica avançada i intel·ligent. Després de la graduació els estudiants hauran dominat les diferents àrees de la robòtica (modelatge matemàtic, automàtica, enginyeria informàtica, disseny mecànic) amb la finalitat de ser capaços de tractar amb sistemes robòtics en el seu conjunt i no solament concentrar-se en un àrea en particular. [Llegir més]

Aquest Màster és interuniversitari.

El Màster es realitza en dos cursos acadèmics. L'estudiant cursarà el primer any en una de les institucions participants (Nantes, Gènova, Varsòvia), i el segon any en la Universitat Jaume I.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2013)

Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

El màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics es planteja com una opció de postgrau per als posseïdors d’un grau en Enginyeria Química o algun grau afí. Però, a més, aquest màster ha sigut dissenyat perquè els seus continguts siguen igualment útils per a proporcionar als actuals titulats i enginyers una formació en tecnologia ceràmica, complementària i d’avantguarda, que pot ser útil per als quals actualment estan desenvolupant la seua activitat professional en la indústria. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)

Disseny i Fabricació

L’objectiu del Màster Universitari en Disseny i Fabricació és millorar i complementar la formació dels titulats de grau dels àmbits de l’enginyeria industrial i del disseny, en els camps del disseny i la fabricació de productes industrials i del disseny i fabricació de maquinària, camps amb nombroses eixides professionals. L’enfocament és fonamentalment pràctic i orientat al desenvolupament de projectes i l’ús de les tecnologies CAD/CAM/CAE. [Llegir més]

Web pròpia del màster

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Segell EUR-ACE

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013)

Eficiència Energètica i Sostenibilitat

El Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es dirigeix tant a futurs professionals com a professionals en exercici dins dels camps relacionats amb les instal·lacions industrials i l’edificació. Els coneixements impartits permetran aprofundir en les diverses tecnologies energètiques i de respecte pel medi ambient, imprescindibles per a afrontar els problemes relacionats amb la sostenibilitat energètica i ambiental. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Enginyeria Industrial

El màster universitari en Enginyeria Industrial sorgeix dins del marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES), i juntament amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials conforma la clàssica titulació d’Enginyer Industrial, que s’imparteix al nostre país des de fa més de 150 anys. [Llegir més]

Els alumnes acollits al programa EURUJI cursen el Màster com a última etapa de la seua formació per a obtenir el doble títol d'Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I,  i el d'Enginyer per l'INSA de Lyon o Toulouse.

Modalitat: presencial.

 

Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla de 2013)

Geospatial Technologies. Erasmus Mundus

El Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial es tracta d'un màster de tres semestres. Els estudiants assistiran a les classes el primer semestre a la UJI a Castelló o a la Universidade Nova de Lisboa i el segon semestre en la WWU en Münster. El tercer semestre (tesi de Màster) pot ser realitzat en qualsevol de les tres universitats, en principi, amb una distribució uniforme dels estudiants. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Pla d'estudis anterior

Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)

Matemàtica Computacional

L’objectiu general del màster universitari en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)

Matemàtica Computacional (a distància)

L’objectiu general del màster universitari en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa. [Llegir més]

Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

 

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)

Prevenció de Riscos Laborals

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Segons el rànquing dels millors màsters del curs 2015/16 elaborat pel periòdic El Mundo, el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Jaume I està considerat el 4t màster més important d'Espanya dins de l'especialitat de Riscos Laborals.

Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2013)

Protecció Integrada de Cultius

El Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l’agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica

Química Aplicada i Farmacològica

El màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica permetrà a l'estudiantat especialitzar-se en química aplicada i, en funció de l'optativitat escollida, aconseguir un major grau d'especialització en química mèdica, química industrial o en materials avançats.  [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2015)

Química Sostenible

El Màster Universitari en Química Sostenible té per objectiu  aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics eficients i econòmicament rendibles, i que es duguen a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

 

Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014)

Química Teòrica i Modelització Computacional

La creació d’aquest programa de postgrau té dos objectius fonamentals:
a) Establir un estàndard europeu d’excel·lència en química teòrica i computacional que inclou el coneixement dels mètodes, de les aplicacions per a usar-los i capacitat de programació.
b) Promoure la mobilitat internacional dels estudiants de química teòrica i computacional tant en el nivell de màster com de doctorat.

Aquest màster és interuniversitari amb 27 universitats europees i 14 universitats espanyoles, la Universitat Autònoma de Madrid es la universitat coordinadora.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Pla d'estudis anterior

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)

Sistemes Intel·ligents

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents proporciona una formació que s’emmarca en l’àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, robòtica intel·ligent i de serveis, emmagatzemament i procés de dades, informació contextual, big data, anàlisis intel·ligent de la informació, enginyeria del coneixement, visualització i entorns interactius. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

El Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a principal objectiu formar l’alumnat en una de les tècniques més utilitzades en l’àmbit de l’anàlisi industrial, alimentària, ambiental i sanitària, entre altres. L’aprofundiment en el coneixement de les tècniques cromatogràfiques i de les diferents tècniques de tractament de mostres capacitarà l’alumnat per a resoldre tot tipus de problemes analítics, a més de mostrar-li les fonts d’informació més útils en aquest àmbit, els sistemes d’acreditació de la qualitat, i dotar-lo d’habilitats per a planificar i organitzar la investigació en la química analítica. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Informació proporcionada per: InfoCampus