Horaris

Respecte a horaris, la part teòrica, en ser a través d'aula virtual, perd parcialment la temporalitat, és a dir les assignatures s'inicien un dia en concret, dilluns, i tenen una durada d'una o dues setmanes, en les quals el/la professor/a penja el material docent per a la seva lectura i al mateix temps planteja fòrums de debat i discussió, o altres activitats (treballs en grups, casos pràctics, videos, etc.), que els/les alumnes/as poden anar contestant i realitzant durant aquest temps, però no es limita l'accés a un horari en concret durant la docència de l'assignatura.

Les pràctiques en els dispositius acreditats, dependrà de d'una banda la disponibilitat del centre on es vagin a realitzar, encara que d'altra banda, es pot consensuar amb el centre un horari flexible que convingui a ambdues parts. Quant als centres hi ha prou disponibilitat geogràfica a Espanya i hi ha definits convenis amb bastants entitats, encara que també es planteja l'opció que si el/l'alumne/a coneix o treballa en algun dispositiu acreditat, es pugui formalitzar un conveni amb el mateix i realitzar en ell les pràctiques, si compleix amb els requisits establerts.

Planificació i cronograma docent del curs 2016-17 (pendent d'actualització)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16