Criteris d'admissió

El sistema d'admissió i els criteris de valoració de mèrits tindran en compte l'expedient acadèmic en la titulació de procedència i altres formacions que acredite, i l'experiència professional i investigadora dels aspirants. A més, els alumnes realitzaran una entrevista amb membres de la Comissió de Titulació en la qual tindran l'oportunitat de mostrar la seua motivació per a cursar el màster, la vinculació del màster amb la seua trajectòria acadèmica i professional i el grau en què el màster els pot ajudar per a complir el seu projecte de futur.

Barem

1) Expedient de la titulació de procedència (60%)

2) Experiència professional (10%)

3) Experiència investigadora (10%)

4) Formació complementària (10%)

5) Entrevista (10%)

En l'admissió de l'alumnat amb títols a l'estranger i amb alumnes amb necessitats educatives s'actuarà tal com es disposa en el Reial decret 1393/2007.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Intervención y Mediación Familiar

Primer curs

 • ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 40
  • Matrícula màxima: 60
 • ECTS Temps parcial:
  • Matrícula mínima: 6
  • Matrícula màxima: 40

Resta de cursos

 • ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60
 • ECTS Temps parcial:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 55

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

NOVETAT IMPORTANT: el dia 9 de setembre, el màster publicarà en l’apartat de novetats de la web http://www.masterintervencionymediacionfamiliar.uji.es/  el llistat d’admesos i exclosos de la 2a fase de preinscripció, ja que la presentació del màster és el dia 15 de setembre i considerem important que les persones tinguin constància del seu estat abans d’aquesta data, amb independència de la data oficial de publicació del llistat, el 15 de setembre.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16