Pla d'estudis

Primer semestre

  • Introducció a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa (Ob. 5 crèdits)
  • Relacions amb la Societat (Op. 15 crèdits)
  • Informació i Comunicació (Op. 15 crèdits)
  • Medi ambient (Op. 15 crèdits)

 

Segon semestre

  • Finances Sostenibles (Op. 15 crèdits)
  • Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (Op. 15 crèdits)
  • Drets Humans i Relacions Laborals (Op. 15 crèdits)
  • Desenvolupament i Cooperació Internacional (Op. 15 crèdits)
  • Treball Final de Màster (Ob. 10 crèdits)

1 (Ob)= Matèria obligatòria, (Op)= Matèria optativa
2 Impartició en el primer semestre: Codi d'identificació: 1
   Impartició en el segon semestre: Codi d'identificació 2

Para més informació sobre els blocs temàtics que conté cada mòdul, consultar la pàgina web del màster:
http://mastersostenibilidadyrsc.uji.es/

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16