Criteris d'admissió

Criteris d'accés:

  • Titulació de grau en Dret o Criminologia.
  • Titulació en altres graus integrants de la branca de les ciències socials –com a Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques- relacionats, encara que tangencialment, amb l'estudi del sistema de justícia penal.
  • Activitat professional relacionada amb el sistema de justícia penal, en l'àmbit de les professions jurídiques o personal tècnic penitenciari, judicial, policial o d'equips o centres de menors o d'execució.
  • Currículum acadèmic previ.

Amb la finalitat de garantir un nivell bàsic de coneixements en matèries troncals integrants del mòdul I, per a aquells graduats que no ho siguen en Dret o Criminologia s'efectuarà una prova d'accés. Amb açò es pretén garantir l'existència d'un nivell mínim en matèries bàsiques del màster en l'estudi del qual s'abundarà, ja siga perquè aquest nivell s'ha demostrat haver aconseguit mitjançant el grau d'accés –graus en Dret i Criminologia- ja es demostre superant una prova de nivell quan aqueixos coneixements mínims no constitueixen contingut essencial d'altres possibles graus de procedència –Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques, entre uns altres-.

L'òrgan encarregat de la valoració dels mèrits és la comissió d'estudis del Màster.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16