panoramica UJI
Tipus d'ensenyament

Aquest màster universitari s'imparteix en la modalitat a distància. La docència s'imparteix en línia a través de l'entorn virtual d'aprenentatge MoodleTM.

A l'aula s'accedeix de manera permanent als materials docents, estructurats en deu assignatures teòriques durant el primer semestre acadèmic i en vuit assignatures teòriques i pràctiques durant el segon semestre acadèmic. La docència de cada assignatura s'ha assignat a professorat universitari i a personal professional extern especialitzat en els seus continguts específics.

El màster universitari disposa d'una sèrie de serveis la finalitat dels quals és proporcionar suport permanent al llarg del procés d'aprenentatge, tant de manera individual com en grup. Es tracta de:

  • Dinamització. Aquest servei, prestat per la Fundació Isonomia, constitueix un valor afegit que diferencia aquest màster universitari d'altres ofertes formatives a distància. La dinamització del màster informa l'estudiantat de totes les qüestions relatives al desenvolupament de la docència (períodes d'activació d'assignatures, terminis de tutories i avaluació, etc.), i resol les consultes de l’estudiantat amb la major immediatesa possible..
  • Atenció tècnica. Aquest servei està a càrrec del personal tècnic informàtic de la Fundació Isonomia. L'atenció tècnica resol tots aquells dubtes o qüestions relacionades amb la part tècnica del curs (funcionament de correu electrònic, enviament d'activitats, obtenció del nom d'usuari i contrasenya, problemes informàtics, etc.). També es compta amb un sistema complementari d'ajudes i guies per a prestar suport a la utilització de l'aula virtual.
  • Fòrum participatiu. Aquest servei fomenta la trobada de tota la comunitat d'aprenentatge amb la finalitat de reflexionar conjuntament sobre els continguts teòrics i pràctics, intercanviar bones pràctiques, compartir recursos, proposar activitats conjuntes, resoldre dubtes, etc.
  • Avisos.  La coordinació acadèmica, la dinamització i l'atenció tècnica del màster universitari publica regularment avisos amb informació d'interès per a l'alumnat: incidències en l'aula virtual, incidències del professorat, celebració de conferències, congressos o jornades, difusió de documents, convocatòria de beques, premis o concursos, etc.
  • Videotutories. El professorat universitari realitza tutories en cada assignatura mitjançant el sistema de Hangouts que ofereix Google+, al qual pot accedir tot el professorat i tot l'alumnat com a membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I.

 

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16