Presentació

L´aplicació de la Llei orgànica per a la igualtat de dones i homes ha fet créixer un terreny professional en el qual les entitats públiques i privades necessiten comptar amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions d’igualtat.

El màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat ofereix un complet programa formatiu de postgrau elaborat per equips docents i investigadors especialitzats de la Universitat Jaume I i de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb la participació de la Universitat d’Alacant i la Fundació Isonomia.

El màster ofereix al seu estudiantat els següents resultats:

  • Capacitar-lo acadèmicament en la comprensió de la perspectiva de gènere i en la seua aplicació com a metodologia per a l´anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
  • Formar-lo adequadament en la normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  • Formar agents d'igualtat.
  • Formar personal expert en prevenció de la violència de gènere.
  • Formar professionals amb capacitat per a dur a terme auditories d'igualtat en entitats públiques i privades.
  • Formar professionals amb alta qualificació en la intervenció davant situacions de violència de gènere.
  • Formar personal investigador per a dissenyar, finançar, desenvolupar i divulgar una investigació científica en el camp dels estudis de les dones, feministes i de gènere.
  • Millorar les seues competències, habilitats i destreses informàtiques.
  • Accedir al doctorat interuniversitari.

El màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (a distància) ha sigut aprovat pel Consell d'Universitats com a títol oficial de postgrau, amb validesa en tot el territori espanyol. També compta amb l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

La modificació del pla d'estudis del màster ha rebut l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació al juliol de 2013.

Més informació en l'aula virtual del màster universitari

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16