Requisits d'accés obligatoris

Requisits generals d'accés
(Dictaminat pel Consell d'Adreça nº 119 de data 11 d'abril de 2013)

Les persones sol·licitants han d'estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d'algun dels següents títols:

  1. Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
  2. Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
  3. Grau.
  4. Títol superior no universitari.
  5. Títol estranger d'una institució d'educació superior pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  6. Títol estranger d'una institució d'educació superior no pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  7. Títol d'educació superior estranger homologat.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16