Criteris d'admissió

Atès el màster en Advocacia s’ofereix per a cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei d’accés, s’estableix com a requisit d’admissió el previst en l’article 2.1.a) del Reglament de la Llei d’accés:

“Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, graduat en Dret o d’un altre títol universitari de grau equivalent que reunisca els requisits establits en l’article 3 d’aquest Reglament”.

No s’estableixen requisits addicionals. No obstant això, en cas que el nombre de sol·licituds excedisca el de les places oferides, l’ordenació d’aquestes a l’efecte d’admissió es realitzarà atenent la nota mitjana de l’expedient de la llicenciatura o el grau en Dret. En tal cas, la Comissió de Coordinació del màster també pot donar preferència als sol·licitants que necessiten cursar el màster davant aquells que estiguen o puguen estar col·legiats sense necessitat d’obtenir el títol professional d’advocat o advocada d’acord amb la Llei d’accés. En aquest sentit, tindran preferència els graduats en dret que hagin d'accedir a l'examen oficial

Es reservarà en cada edició un 5% de les places disponibles per a estudiants discapacitats.
 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Advocacia

Primer curs

 • Crèdits ECTS a temps complet:
  • Matrícula mínima: 60
  • Matrícula màxima: 60
 • Crèdits ECTS a temps parcial:
  • Matrícula mínima: 6
  • Matrícula màxima: 40

Resta de cursos

 • Crèdits ECTS a temps complet:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60
 • Crèdits ECTS a temps parcial:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60


- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.

 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.

 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits  en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16