UJI

Mestre o Mestra d'Educació Infantil

21/06/2018 | InfoCampus

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre en Educació Infantil com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Aquest pla d'estudis està en extinció. Consulta el pla actual

Informació proporcionada per: InfoCampus