UJI

Coordinació docent

Seguint amb la filosofia de coordinació duta a terme aquests anys en la Universitat Jaume I, es preveu dissenyar un programa de coordinació amb projecció horitzontal, mitjançant la designació d'un responsable de curs, i d'una comissió gestora del grau. A més, s'analitzaran els possibles problemes de cara a una millora contínua.

Informació proporcionada per: InfoCampus